راهکارهای سازمانی

متناسب با کسب و کار شما

  • ما سامانه ای را پیشنهاد می کنیم که از لحاظ کاربری بسیار ساده باشد.
  • هر کاربری که توانایی کار با نرم افزارهای آفیس مایکروسافت را داشته باشد؛ سریعا می تواند با این سامانه مارهای خود را پیش ببرد.
  • ما به شما سامانه ای را جهت یکپارچه کردن واحدهای مختلف سازمانتان پیشنهاد می کنیم.
  • ما به شما سامانه ای با معماری واحد را پیشنهاد می دهیم.
  • سامانه ی پیشنهادی با گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات در یک پایگاه داده واحد، نرخ بالای دوباره کاری را با تقریب زیادی کاهش می دهد.
  • ما به شما سامانه ای را پیشنهاد می دهیم که براساس چارت سازمانی دسترسی کاربران را مدیریت کند.
  • ما به شما شبکه های اجتماعی سازمانی را جهت بهره گیری از داستان سرایی سازمانی معرفی می کنیم.
  • درواقع شبکه های اجتماعی در ایجاد خلاقیت و تقویت توان نوآوری تاثیر بسزایی دارند.

معرفی پورتال سازمانی

محبوب ترین زیرساخت سازمانی برای راهکارهای تحت شبکه، پورتال سازمانی است. پورتال، یک درگاه اطلاع‌رسانی تحت وب است که اطلاعات را از منابع مختلف، به شکلی واحد ارائه می‌کند. در واقع پورتال، درگاه، دروازه یا مکانی است که اطلاعات، اسناد و امور مهم سازماندهی شده و امکان ثبت و مدیریت اطلاعات، اسناد، و کاربران را به صورتی جامع و به روش‌های مختلف تحت وب و تحت شبکه‌های گوناگون دیگری مانند شبکه‌های اینترانت و... فراهم می‌نماید. پورتال سازمانی محل گردآوری و تجمیع اطلاعات، فرآیندها و نرم ​افزارهای کاربردی سازمان می‌باشد؛ که به منظور رفع ​مسئله پراکندگی اطلاعاتی و سیستم‌های جزیره‌ای راهکار مناسبی می باشد. این راهکار بدلیل تاثیر ملموسی که در بهبود روال‌های کاری سازمان می‌گذارند به سرعت در حال گسترش هستند.
سازمان‌هایی که دارای وب‌سایت‌های متعددی هستند ناگزیر بایستی دیدگاه یکپارچه‌ای را دنبال کنند. اغلب بخش‌های مختلف سازمان وب‌سایت‌ها و سیستم‌های ویژه خود با معماری متفاوتی دارند. در برخی از مواقع این وب‌سایت‌ها حتی عملکردهای مشترکی دارند. برای مثال یک شرکت بزرگ ممکن است دارای وب‌سایت‌های داخلی متعدد و مجزایی باشد. این راه‌کار "جزیره‌ای" در توسعه وب‌سایت های سازمانی می‌تواند به اتلاف هزینه و افزایش ریسک منجر شود. توانایی سازمان برای توسعه وب‌سایت‌های جدید که بتوانند نیازمندی‌های جدید را پوشش دهند به علت پیچیدگی و تنوع تکنولوژی‌های استفاده شده، مشکل می‌شود.

سامانه های سازمانی 1