پراجکت سرور

سازمان هایی که هسته ی مرکزی کسب و کار آنها حول محور پروژه های مختلف می گردد، نیازمند بخشی تحت عنوان PMO یا دفتر مدیریت پروژه می باشند تا تمام پروژه ها را بصورت یکپارچه مدیریت کند.

محیط Project Server شبیهMSP  می باشد و می توان اطلاعات هر پروژه را به طور جداگانه در آن وارد کرد. هر پروژه دارای فعالیت های مختلف، مدت زمان مربوط به هر فعالیت، منابع اختصاص داده شده، برنامه زمانبندی، تاریخ شروع و پایان، مدیر پروژه، ناظر و ... می باشد. این اطلاعات در پایگاه داده ی Project Server وارد شده در محیط آن قابل مشاهده می باشد. برای ورود اطلاعات می توان فیلدهای مختلف را تحت وب و یا بصورت محلی در نرم افزار MSP اضافه، حذف و یا ویرایش نمود.
از طرفی در راستای کمک به سازمان در رده بندی سرمايه گذاری ها، تراز نمودن منابع و اجراي موثر و کارآمد پروژه ها، مايکروسافت پراجکت سرور 2013، مديريت پروژه و پرتفوی را يکپارچه نموده است. اين يکپارچگی به سازمان در تراز نمودن منابع و سرمايه گذاری ها منطبق با مشخصات راهبردی کمک نموده و کنترل همه جانبه ای را روی تمامی کارها اعمال و پيشرفت را با استفاده از داشبوردهای مفيد مصور می سازد.

قابلیت های مهم پراجکت سرور 2013

 • مدیریت تقاضا
 • مدیریت یکپارچه پروژه و پرتفوی
 • انتخاب پرتفوی همسو با استراتژی ها
 • کنترل پروژه توسط گردش کار
 • کنترل محدوده پروژه
 • یکپارچگی
 • ویرایش پروژه مبتنی بر وب
 • بروزرسانی زمان-وظیفه
 • گزارش گیری داینامیک از پروژه
 • ارائه دید شفاف توسط داشبوردها
 • بستر قابل برنامه نویسی و توسعه
 • دسته بندی فیلدهای سفارشی